EnglishDeutschHrvatski
 
vijece stranica
U ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja.

Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 28. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 22. listopada 2020. godine.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju prijedloga teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Našice
 • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2020. godinu
 • Program utroška turističke pristojbe za 2021. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2021. godini
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti  za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, višemetarskog ogrjevnog  drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja
 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Našica za razdoblje 2015.-2020. godine
 • Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području Grada Našica prema ESCO modelu
 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2021. godinu.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godini
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2020. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini
 • Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2021. godini
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
 • Program građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2021. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
 • Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2021. godinu

Većinom glasova svih vijećnika donešene su sljedeće točke:

 • Proračun Grada Našica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2021. godinu

Na jučerašnjoj sjednici izabrani su, tajnim glasovanjem, novi članovi i zamjenici članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica za iduće mandatno razdoblje od 3 godine, te su u Gradski savjet mladih grada Našica izabrani: Matea Stanković, Matija Gvozdanović, Tina Dvoržak, Laura Kanis, Patricija Puhanić, Ines Resler i Maja Orešković.

vijece stranicaaa

Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Kašuba istaknuo je među ostalim važnost mladih ljudi u razvoju grada pa samim time i točku na sjednici GV za novi mandat Gradskog savjeta mladih.

“To je izuzetno važno za mlade ljude i za jednu kvalitetu u gradu. Ti mladi ljudi će se na jedan način involvirati u politički život grada i možda u budućnosti biti gradski vijećnici ili pak gradonačelnici.” – rekao je predsjednik GV Krešimir Kašuba istaknuvši i socijalni dio kao važan dio proračuna.

“Dosadašnji iznos od oko 300.000 kuna, povećan je za više od 3 puta za pomoć našim gospodarstvenicima, odnosno malim i srednjim poduzetnicima. Oni su najviše pogođeni u ovoj pandemiji, a ova sredstva će im pomoći da prežive ovo teško vrijeme. ” – izjavio je Krešimir Kašuba te se zahvalio svim vijećnicama i vijećnicima na kvalitetnom radu te svim sugrađanima poželio čestit Božić i sretnu Novu 2021. godinu.

Gradonačelnik Josip Miletić istaknuo je kako je ovaj proračun od 141 milijun kuna povijesno visok proračun za grad Našice.

“Svakako treba spomenuti da su velik dio sredstava u ovom proračunu EU sredstva kojima obnavljamo središte grada i realiziramo brojne druge investicije, a koje će se nastaviti i u 2021. godini. Posebno bih se zahvalio vijećnicima na usvajanju točaka vezanih uz direktne potpore poduzetništvu kojima smo osigurali milijun kuna. Velik dio sredstava će se odvojiti za potpore onima koji su imali poteškoće vezano uz COVID-19. 2000 kuna po zaposleniku dobit će svi oni koji su 2020. godini bili zatvoreni odlukom Stožera.” – rekao je Josip Miletić.

Gradonačelnik Josip Miletić naglasio je i konstantan rad Udruga u ovo vrijeme koronavirusa i rekao kako ih u gradskom proračunu u 2020. godini nisu niti jednog trenutka izostavili, a tako će biti i u idućoj godini. Gradonačelnik je novoizabranim članovima Savjeta mladih zaželio puno uspjeha u radu, zahvalio se gradskim vijećnicima na kvalitetnom radu i zaželio svima sretan i blagoslovljen Božić i puno uspjeha u 2021. godini.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.