nasice.hr

GRADSKA UPRAVA

Adresa: Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7

Broj telefona: 031/618-160
Broj faksa: 031/618-168
Email: grad@nasice.hr

OIB: 01775928940

Broj žiro-računa IBAN: HR18 2340 0091 8278 0000 5 – osnovni – kod PBZ d.d.
IBAN: HR63 23400091511055395 – za uplate komunalne i vodne naknade –  kod PBZ d.d.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati


Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti:

Manuela Pintarić, dipl. oec.


  Zdenko Dundović, mag.iur.


  Danijela Buljan, dipl.iur.


  Ivona Ćosić, mag.cult.


  Ivan Petrović, mag.oec.


Mirjana Tičić


Vesna Kovačević


Marinela Krmpotić


Mario Filipović


Lidija Vuzem

    • tel.broj: 031/618-160

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav:

Magdalena Vidakovic-Gelenčir, dipl. oec.


  Zvonko Bukvić, ing. građ.


  Barbara Bando, dipl. iur.


  Davor Pavlović, mag. oec.


  Jurica Matek, dipl.oec.


  Ines Katavić, dipl.oec.


  Tamara Strapač Kuzminski, mag.iur.


  Mirko Baričević


  Vladimir Markulić 


  Sanja Korov 


Upravni odjel za proračun i financije:

  Franjo Vladika, dipl.oec.


  Dubravka Peršić, dipl.oec.


  Kristina Zubak, dipl.oec.


  Marina Hodanovac


  Andrija Cvjetović


  Anita Pucko Prošić, mag. oec.


  Ana Majcen, bacc.oec.


Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje:


  Matija Brkić, univ. spec. oec.

  Božo Papac, mag. ing. aedif.


Boris Brajdić, dipl. ing.arh.


  Danijel Stošić, dipl. ing.građ.


  Tena Bošnjaković, mag. ing.aedif.