nasice.hr

Kategorija : Javni natječaji

INFORMIRANJE KANDIDATA PREMA ODREDBI čl. 13.

 

Grad Našice je voditelj obrade osobnih podataka fizičkih osoba, kandidata, koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa. Grad Našice osobne podatke kandidata obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Grad Našice osobne podatke kandidata obrađuje u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta objavljenog natječaja za radno mjesto. Pravna osnova obrade podataka  za prethodno navedenu svrhu je poduzimanje radnji u cilju sklapanja ugovora o radu. Kako je u ovom slučaju obrada podataka uvjet koji je nužan za sklapanje ugovora, samim podnošenjem zamolbe na natječaj smatra se da je kandidat pristao na obradu njegovih podataka. Kako bi se ostvarila definirana svrha obrade, obrada osobnih podataka kandidata može obuhvatiti sljedeće podatke: podatke o imenu i prezimenu, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa), osobne identifikacijske brojeve, mjesto stanovanja, podatke o izobrazbi, radnom iskustvu, uvjerenju o nekažnjavanju, poslovna očekivanja i interese.

Grad Našice osobne podatke fizičkih osoba prikupljenih u svrhu zasnivanja radnog odnosa ne otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (prijateljima). Iznimno, osobne podatke može otkriti državnim tijelima, primjerice nadležnom inspekcijskom tijelu, kada je na to obvezan zakonom odnosno kada je to dužan učiniti u skladu sa svojim pravnim obvezama ili u cilju prava javnosti općenito.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu zasnivanja radnog odnosa biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko će biti potrebno radi svrhe obrade koja je određena vremenom trajanja procesa zapošljavanja za radno mjesto za koje se kandidat javlja. Svaki kandidat koji sudjeluje u natječajnom postupku ima pravo biti informiran o svrsi i načinu obrade njegovih osobnih podataka, pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na prigovor, pravo na prenosivost te pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka sukladno propisima Opće uredbe u zaštiti podataka. Također, svaki kandidat uvijek može podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka vezano uz postupak obrade svojih podataka od strane Grada Našica. Ostvarivanje svih prethodno navedenih prava kandidata mogu ostvariti pisanim putem na adresi sjedišta Grada Našica, elektroničkom poštom na: zastita.podataka@nasice.hr, telefon na broj: 618-160 ili osobno svojim dolaskom u poslovne prostorije Grada Našica.