nasice.hr

Pravo na pristup informacijama

Marac

 


Dokumenti:

Pravni okvir:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 69/22.)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona opravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 85/15.)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)


Godišnje izvješće: