nasice.hr

Industrijska zona

Marac

Izgradnja osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

 

Gradu Našicama je putem poziva na dostavu projektnih prijedloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr) za razvoj infrastrukture poduzetničkih zona odobren projekt kojim se nastoji završiti izgradnja odnosno proširiti zajednički koridori osnovne komunalne, energetske i prometne infrastrukture industrijske zone radi osiguranja uvjeta za jačanje atraktivnosti grada Našica za privlačenje novih investitora te jačanje poduzetničke klime lokalnog područja.

Ukupna vrijednost projekta je 7.506.451,47 kn. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 7.416.451,47 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 65% ukupno prihvatljivih troškova što iznosi 4.820.693,44 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 28. svibnja 2019. do 28. travnja 2022.

Izgradnja zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice obuhvaća radove na izgradnji infrastrukture prema postojećoj građevinskoj dozvoli odnosno radove na izgradnji prometnica (izgradnja cesta, nogostupa, biciklističkih staza, oborinske odvodnje), plinovoda i elektroenergetske mreže te radove na proširenju infrastrukture (izgradnja prometnica, oborinske odvodnje, javne rasvjete). Kroz projekt je financirana i izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije proširenja industrijske.

Industrijska zona Našice prostire se na 65,76 ha čija je površina zemljišta prilagođena za proizvodnu, uslužnu i proizvodno – uslužnu namjenu. Realizacija projekta izgradnje zajedničkih koridora infrastrukture u industrijskoj zoni Našice osigurat će aktivaciju površine zone za još 18 građevinskih parcela odnosno 13,5 ha.

Cilj projekta je podržati razvoj malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem novih radnih mjesta. Ciljne skupine jesu investitori, poduzetnici i nezaposleni kojima će se osigurati povoljniji uvjeti realizacije investicijskih projekata odnosno stvoriti nova radna mjesta. Planirano trajanje radova je dvije godine te se ovo može smatrati jednim od najvećih projekata proširenja industrijske zone na našem području. Realizacija projekta sukladna je sa strategijama razvoja poduzetničkog okruženja kako na nacionalnoj, regionalnoj, tako i na lokalnoj razini kroz strateške dokumente.

 

Izradu stranice „Industrijska zona“ na web stranicama Grada Našica (www.nasice.hr) sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.