nasice.hr

Mjesni odbori

Marac

Na području Grada Našica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.


Na području Grada Našica ima 15 mjesnih odbora, i to su:

 1. Mjesni odbor Našice  obuhvaća područje naselja Našice
  • Predsjednik: Darko Cerovski 
  • Potpredsjednik: Marijan Tepeš
 2. Mjesni odbor Markovac Našički obuhvaća područje naselja Markovac Našički
  • Predsjednik: Karlo Kanis
  • Potpredsjednik: Ivica Suk
 3. Mjesni odbor Velimirovac  obuhvaća područje naselja Velimirovac
  • Predsjednik: Marin Knežević
  • Potpredsjednik: Alan Rep
 4. Mjesni odbor Jelisavac  obuhvaća područje naselja Jelisavac
  • Predsjednica: Ivana Ligda
  • Potpredsjednik: Slavko Šmehil
 5. Mjesni odbor Lađanska  obuhvaća područje naselja Lađanska
  • Predsjednik: Mišo Svržnjak
  • Potpredsjednik: Marko Matijašević
 6. Mjesni odbor Granice obuhvaća područje naselja Granice, Crna Klada, Rozmajerovac i Polubaše
  • Predsjednica: Sandra Đurđević
  • Potpredsjednik: Ivica Bosak
 7. Mjesni odbor Brezik Našički obuhvaća područje naselja Brezik Našički
  • Predsjednik: Ante Zubak
  • Potpredsjednik: Boris Vulić
 8. Mjesni odbor Ceremošnjak  obuhvaća područje naselja Ceremošnjak
  • Predsjednik: Vladimir Katanić
  • Potpredsjednik: Pavao Blažević
 9. Mjesni odbor Makloševac obuhvaća područje naselja Makloševac
  • Predsjednik: Dorian Rajić
  • Potpredsjednik: Slobodan Rajić
 10. Mjesni odbor Martin obuhvaća područje naselja Martin
  • Predsjednik: Miroslav Umiljanović
  • Potpredsjednik: Danijel Hodanovac
 11. Mjesni odbor Gradac Našički  obuhvaća područje naselja Gradac Našički
  • Predsjednik: Bernard Marjančević
  • Potpredsjednik: Marijan Čiš
 12. Mjesni odbor Londžica obuhvaća područje naselja Londžica
  • Predsjednik: Goran Krmpotić
  • Potpredsjednik: Mirko Čiš
 13. Mjesni odbor Vukojevci obuhvaća područje naselja Vukojevci
  • Predsjednik: Dražen Ganzberger
  • Potpredsjednik: Krešimir Antolović
 14. Mjesni odbor Zoljan obuhvaća područje naselja Zoljan
  • Predsjednik: Mihael Devald
  • Potpredsjednik: Jurica Katavić
 15. Mjesni odbor Lila obuhvaća područje naselja Lila i Ribnjak
  • Predsjednik: Mario Repinc
  • Potpredsjednik: Stjepan Krajpl