nasice.hr

Statut Grada Našica

admin

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 45. stavak 1. podstavka 4. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12. i 1/13.) i članka 34. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/13.) Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica, na 21. sjednici od 25. ožujka 2013. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Našica.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Našica obuhvaća Statut Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.)  te njegove izmjene i dopune („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/12. i 1/13.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.