nasice.hr

POS

Marac

Program društveno poticane stanogradnje – POS

Grad Našice uključuje se u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava i mogućnost obročne otplate po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Grad Našice će za izgradnju stanova osigurati građevinsko zemljište u Našicama, na k.č.br. 3509/4, u Ulici Vatroslava Lisniskog, koja je vlasništvo Grada Našica.

Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka  Statuta Grada Našica  („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/19) gradonačelnik Grada Našica dana 28.studenog 2019. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa  društveno poticane stanogradnje

na području Grada Našica

Dokumenti: