nasice.hr
Aktualno

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Našica

Na temelju članka 10. stavka 6. i 7. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 83/23) i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 10/23) Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, na 8. sjednici od 30. travnja 2024. godine, sastavio je

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za

Savjet mladih Grada Našica

Više iz kategorije

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Posebni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Marac

II. Dodatni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2023. godini

Ivona