nasice.hr
AktualnoOtvorena savjetovanja

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica

Više iz kategorije

ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Ivona

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

Marac

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2023. godini

Marac