nasice.hr
Aktualno

Prijedlog Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini

Na temelju članka 6. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini, sukladno Zapisniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanja prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice od dana 26. siječnja 2023. godine, Povjerenstvo za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti udruga dostavlja Gradonačelniku

 P R I J E D L O G

Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini

Više iz kategorije

Saziv 11. sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Marac

Objava Javne rasprave o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “lndustrijska zona” u Našicama

Ivona

Saziv 14. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac