nasice.hr
Aktualno

Prijedlog Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2024. godini

Na temelju članka 6. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2024. godini, sukladno Zapisniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanja prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice od dana 22. siječnja 2024. godine, Povjerenstvo za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti udruga dostavlja Gradonačelniku

P R I J E D L O G   

Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2024. godini

 

Više iz kategorije

Obavijest o nastavljanju suzbijanja komaraca

Marac

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2024. godini

Marac

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2022. godini

Marac