nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Rekonstrukcija dijela ulice Josipa Jurja Strossmayera u Našicama

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije dijela ulice Josipa Jurja Strossmayera u Našicama, faza II, uporabna cjelina I. te uporabna cjelina II. – samo odvodnja. Detaljan opis dan je u tekstualnom dijelu projekta i grafičkim prilozima.

Za zahvat rekonstrukcije javno prometnih površina u sjeveroistočnom dijelu ulice s izgradnjom pješačko biciklističkih staza izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođena je lokacijska dozvola za provedbu zahvata po fazama te akt za građenje u formi Potvrde glavnog projekta. Za vrijeme važenja Potvrde glavnog projekta prijavljen je početak radova pri čemu je izveden dio radova na oborinskoj odvodnji. Zbog intenziviranja cestovnog i pješačkog prometa nametnula se potreba za podizanjem sigurnosti u prometu i stvaranjem uvjeta za bržu prometnu protočnost. Stoga je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole radi izmjene tehničkog rješenja raskrižja, izrađen je glavni projekt izmjena i dopuna glavnog projekta s tehničkim rješenjem kružnog toka prometa u zoni diskont trgovina Lidl i Color trgovine i pokrenut je postupak izmjene i dopune akta za građenje.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 19. listopada 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji Malog dvorca Pejačević, Vile Groeger i hortikulturno uređenje dvorišta Malog dvorca Pejačević i kapele Pejačević

Marac

Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

Marac

Javni poziv za dodjelu ugostiteljskih kućica, štandova i javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Našicama 2021

Marac