nasice.hr
AktualnoPrethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – rekonstrukcija dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 26. rujna 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Ponovni Javni poziv za uvid u geodetski elaborat u ulicama Franjevačkoj i Matije Gupca u Našicama

Marac

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje ugostiteljskih kućica i štandova za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Našicama 2022.

Ivona

Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2023. godinu

Marac