nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za prijam službenika u službu- viši stručni suradnik za proračun

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 9/22 i 8/23), pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za proračun  -1 izvršitelj/ica.

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Našica

Ivona

Obavijest o početku izrade IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana “Industrijska zona” u Našicama

Marac

Natječaj za imenovanje direktora i zamjenika direktora Našičkog vodovoda d.o.o., Našice

Marac