nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Na temelju članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), dana 13. svibnja 2022. godine Grad Našice objavljuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica predviđeno za zakup na rok od 25 godina.

Sudionici javnog natječaja pisane ponude dostavljaju poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: “NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države” na adresu Grada Našica: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Našica, a zaključno s 12. lipnja 2022. godine. Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a točno vrijeme bit će objavljeno na službenim stranicama Grada Našica.

Tekst javnog natječaja s obrascima, koji čine njegov sastavni dio, objavljuje se na službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Našica.

Više iz kategorije

JAVNI POZIV ZA UPORABU DRVENIH UGOSTITELJSKIH KUĆICA POVODOM PROSLAVE DANA GRADA NAŠICA 2024. GODINE

Marac

Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2023. godinu

Marac

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Našica u 2022. godini za predfinanciranje EU projekata

Marac