nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

Na temelju članka 28. i 29., a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članaka 14. i 21. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 9/22), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica,

 

  1. na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poljoprivredu i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (rad na projektu: „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! – FAZA III“ UP.02.1.1.16.0316) – voditelj.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova  traje do isteka trajanja projekta.

 

  1. na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (rad na projektu: „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! – FAZA III“ UP.02.1.1.16.0316) – administrator.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova  traje do isteka trajanja projekta.

Tekst oglasa objavljen dana 2. kolovoza 2022. godine, rok za prijavu na oglas 8 dana, zaključno sa 10. kolovoza 2022. godine

Više iz kategorije

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Našica

Ivona

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Marac

Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/iii osobama u nepovoljnom polożaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu projekta „ZAŽELI I.N.F.O. integraciju, napredovanje, fokus, osnaživanje” – faza III. UP.02.1.1.16.0070., – sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Marac