nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv

Sukladno članku 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne
novine“ broj 16/07., 124/10. i 56/13.), članku 8. Pravilnika o geodetskim elaboratima
(„Narodne novine“ broj 59/18.), članku 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne
novine“ broj 59/18.) i Uputi Središnjeg ureda Državne geodetske uprave KLASA: 932-01/13-
01/29, URBROJ:541-03/1-13-1 od 10. lipnja 2013.godine, Grad Našice objavljuje

                                                   J A V N I P O Z I V

kojim Grad Našice, kao pravna osoba nadležna za upravljanje nad katastarskim
česticama broj: 2699/3, 2700/1, 2705/1 i 2705/2, sve u k.o. Našice, a na administrativnom
području Grada Našica, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno
graniče sa zemljištem na kojem će se izvršiti izgradnja ceste, parkirališta, nogostupa, oborinske
kanalizacije, javne rasvjete i distributivne EKI kanalizacijske mreže:

– u južnom odvojku Ulice kralja Tomislava (sjeverni dio k.č.br. 2705/2, k.o. Našice)
– u Ulici Augusta Šeone (južni dio k.č.br. 2705/2, k.o. Našice)
– u Ulici sestara Klarisa (k.č.br. 2699/3, 2700/1 i 2705/1, sve k.o. Našice)

Više iz kategorije

Javni poziv za dodjelu na korištenje ugostiteljskih kućica i štandova za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Našicama 2023.

Marac

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Marac

Obavijest o zatvaranju javnog poziva_potpore poduzetništvu

Marac