nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2024. godinu.

Grad Našice objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2024. godinu.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2024. godinu.

Potpore se dodjeljuju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 оd 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15. prosinca 2023.)

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj i unapređenje poslovanja,
  5. Potpore za promociju na sajmovima,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 30. studenoga 2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2024. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

 

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Poziv uzgajivačima svinja na sastanak s temom Preventivne zaštite od afričke svinjske kuge

Ivona

Saziv 8. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Javni natječaj za davanje stana u obiteljskoj kući u vlasništvu Grada Našica u najam

Marac