nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Našica

Na temelju odredbi članka. 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/2022) te članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 11/22) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Našica

Više iz kategorije

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2024. godini

Marac

Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

Marac