nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Našica

Na temelju odredbi članka. 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/2022) te članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 11/22) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Našica

Više iz kategorije

Saziv 7. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

Marac

Saziv 1. sjednice Povjerenstva za zaštitu životinja

Marac

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica- uživo

Ivona