nasice.hr

Osoba za zaštitu dostojanstva zaposlenika

Marac
Danijela Buljan, dipl.iur.,
  • samostalna upravna referentica za društvene i pravne poslove Grada Našica.