nasice.hr
Otvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica

 

Više iz kategorije

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Ivona

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Našica

Ivona