nasice.hr
Vijesti

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU POVEĆANJA PLAĆA ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

U srijedu je u Uredu gradonačelnika održan sastanak sa sindikalnom povjerenicom Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) gđom. Ljiljanom Fehir, zamjenicom sindikalne povjerenice SOMK-a gđom. Katarinom Jurčević te ravnateljicom Dječjeg vrtića ZVONČIĆ Našice – Grad Našice, gđom Snježanom Kanđerom. Ispred Grada Našica, na sastanku je sudjelovao gradonačelnik g. Krešimir Kašuba, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Našica, g. Franjo Vladika, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, gđa. Manuela Pintarić i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Našica, gđa. Danijela Buljan.

Sastanak je održan na traženje sindikalne povjerenice SOMK-a gđe. Ljiljane Fehir.

Tema sastanka je bila inicijativa za početak kolektivnih pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić – Grad Našice te povećanje plaća zaposlenih.

Na početku sastanka gđa. Ljiljana Fehir zahvalila se gradonačelniku na brzoj reakciji i odvojenom vremenu za ovu temu i sastanak te obrazložila razlog dolaska. Zahvalila se na svemu uloženom do sada, u samu infrastrukturu i poboljšanje materijalnih uvjeta rada u Vrtiću, kako i povećanju plaća, u protekloj godini, koje se desilo u dva navrata, jednom 5% kroz povećanje koeficijenata u srpnju prošle godine, te dodatnih 5% kroz povećanje osnovice u listopadu prošle godine, no istaknula je, kao i jedan od važnijih razloga traženja ovog sastanka,  je da je zaposlenicima sa povećanjem plaće od ukupno 10% u protekloj godini dosegli razinu plaće od 2004. godine, obzirom da im je u dva navrata snižavanja plaća od 2004. godine do 2018. godine.

Gradonačelnik, g. Krešimir Kašuba, zahvalio se na dolasku te poslušao problematiku te istaknuo povijesna sredstva uložena u predškolski odgoj u posljednjih nekoliko godina, od čega je istaknuo kompletno energetski obnovljenu zgradu Vrtića sa poboljšanjem materijalnih uvjeta unutrašnjosti vrtića vrijednosti oko 4.050.000,00 kuna, novoizgrađen Područni vrtić u Jelisavcu, vrijednosti oko 5.800.000,00 kuna, novoizgrađeno parkiralište u sklopu Vrtića, vrijednosti oko 545.000,00 kuna, projektiranje Područnog vrtića u  Markovcu Našičkom, vrijednosti oko 7.450.000,00 kuna, obnovu dječjeg igrališta u sklopu projekta „Parkovni biseri Slavonije“, vrijednosti oko 500.000,00 kuna, projektiranje vrtića-jaslica Urbarija, vrijednosti oko 310.000,00 kuna,  kao i planiranje druge faze parkirališta u sklopu Vrtića. Istaknuo je i spomenuto povećanje plaća zaposlenicima Vrtića od 10% u ukupnosti u proteklih 9 mjeseci, čime je pokazano da Grad vodi brigu o predškolskom odgoju kao bitnom faktoru demografije, također važno za istaknuti je smatrao i kako je u rujnu protekle godine je Grad donio odluku o sufinanciranju djece jasličke dobi i ranog i predškolskog uzrasta u privatnim vrtićima na području Grada Našica, pod jednakim uvjetima kao u Dječjem vrtiću Zvončić Našice, kako bi sva djeca s područja Grada imala priliku pohađati u vrtić.

Gradonačelnik je istaknuo kako Grad teži omogućiti građaninu stambeno zbrinjavanje, financijsku sigurnost i zbrinjavanje djece kao prioritet u sklopu razvoja demografske politike, te da će to biti intencija i u budućnosti.

Zaključak sastanka je kako će Grad i ubuduće, kao i do sada, činiti napore da se naša djeca osjećaju dobrodošla i sigurno u našem Vrtiću, da zaposlenici Vrtića budu zadovoljni i ostanu motivirani te da će razgovori o ovoj temi biti otvoreni i ubuduće, uz naglasak na već i prije spomenuto, kako je u vrtić u proteklih devet mjeseci uloženo uz dosadašnja redovna sredstva izdvojio dodatnih milijun i pol kuna za povećanje plaća zaposlenicima u Vrtiću i za sufinanciranje sufinanciranju djece jasličke dobi i ranog i predškolskog uzrasta u privatnim vrtićima na području Grada Našica, pod jednakim uvjetima kao u Dječjem vrtiću Zvončić Našice, što su s navedenim ulaganjem povijesno uložena sredstva.

Više iz kategorije

Čestitke gradonačelnika Grada Našica Krešimira Kašube povodom Dana Hrvatskih željeznica

admin

Povodom Valentinova Grad Našice daruje vam koncert Crvene jabuke

Marac

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba predao vrijednu donaciju NK Šipovac

Ivona