nasice.hr
Vijesti

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU POVEĆANJA PLAĆA ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

U srijedu je u Uredu gradonačelnika održan sastanak sa sindikalnom povjerenicom Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) gđom. Ljiljanom Fehir, zamjenicom sindikalne povjerenice SOMK-a gđom. Katarinom Jurčević te ravnateljicom Dječjeg vrtića ZVONČIĆ Našice – Grad Našice, gđom Snježanom Kanđerom. Ispred Grada Našica, na sastanku je sudjelovao gradonačelnik g. Krešimir Kašuba, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Našica, g. Franjo Vladika, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, gđa. Manuela Pintarić i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Našica, gđa. Danijela Buljan.

Sastanak je održan na traženje sindikalne povjerenice SOMK-a gđe. Ljiljane Fehir.

Tema sastanka je bila inicijativa za početak kolektivnih pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić – Grad Našice te povećanje plaća zaposlenih.

Na početku sastanka gđa. Ljiljana Fehir zahvalila se gradonačelniku na brzoj reakciji i odvojenom vremenu za ovu temu i sastanak te obrazložila razlog dolaska. Zahvalila se na svemu uloženom do sada, u samu infrastrukturu i poboljšanje materijalnih uvjeta rada u Vrtiću, kako i povećanju plaća, u protekloj godini, koje se desilo u dva navrata, jednom 5% kroz povećanje koeficijenata u srpnju prošle godine, te dodatnih 5% kroz povećanje osnovice u listopadu prošle godine, no istaknula je, kao i jedan od važnijih razloga traženja ovog sastanka,  je da je zaposlenicima sa povećanjem plaće od ukupno 10% u protekloj godini dosegli razinu plaće od 2004. godine, obzirom da im je u dva navrata snižavanja plaća od 2004. godine do 2018. godine.

Gradonačelnik, g. Krešimir Kašuba, zahvalio se na dolasku te poslušao problematiku te istaknuo povijesna sredstva uložena u predškolski odgoj u posljednjih nekoliko godina, od čega je istaknuo kompletno energetski obnovljenu zgradu Vrtića sa poboljšanjem materijalnih uvjeta unutrašnjosti vrtića vrijednosti oko 4.050.000,00 kuna, novoizgrađen Područni vrtić u Jelisavcu, vrijednosti oko 5.800.000,00 kuna, novoizgrađeno parkiralište u sklopu Vrtića, vrijednosti oko 545.000,00 kuna, projektiranje Područnog vrtića u  Markovcu Našičkom, vrijednosti oko 7.450.000,00 kuna, obnovu dječjeg igrališta u sklopu projekta „Parkovni biseri Slavonije“, vrijednosti oko 500.000,00 kuna, projektiranje vrtića-jaslica Urbarija, vrijednosti oko 310.000,00 kuna,  kao i planiranje druge faze parkirališta u sklopu Vrtića. Istaknuo je i spomenuto povećanje plaća zaposlenicima Vrtića od 10% u ukupnosti u proteklih 9 mjeseci, čime je pokazano da Grad vodi brigu o predškolskom odgoju kao bitnom faktoru demografije, također važno za istaknuti je smatrao i kako je u rujnu protekle godine je Grad donio odluku o sufinanciranju djece jasličke dobi i ranog i predškolskog uzrasta u privatnim vrtićima na području Grada Našica, pod jednakim uvjetima kao u Dječjem vrtiću Zvončić Našice, kako bi sva djeca s područja Grada imala priliku pohađati u vrtić.

Gradonačelnik je istaknuo kako Grad teži omogućiti građaninu stambeno zbrinjavanje, financijsku sigurnost i zbrinjavanje djece kao prioritet u sklopu razvoja demografske politike, te da će to biti intencija i u budućnosti.

Zaključak sastanka je kako će Grad i ubuduće, kao i do sada, činiti napore da se naša djeca osjećaju dobrodošla i sigurno u našem Vrtiću, da zaposlenici Vrtića budu zadovoljni i ostanu motivirani te da će razgovori o ovoj temi biti otvoreni i ubuduće, uz naglasak na već i prije spomenuto, kako je u vrtić u proteklih devet mjeseci uloženo uz dosadašnja redovna sredstva izdvojio dodatnih milijun i pol kuna za povećanje plaća zaposlenicima u Vrtiću i za sufinanciranje sufinanciranju djece jasličke dobi i ranog i predškolskog uzrasta u privatnim vrtićima na području Grada Našica, pod jednakim uvjetima kao u Dječjem vrtiću Zvončić Našice, što su s navedenim ulaganjem povijesno uložena sredstva.

Više iz kategorije

Doručak s gradonačelnikom

Ivona

Mjesni odbor Grada Našica dodijelio sredstva udrugama i sportskim klubovima

Marac

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

Ivona