nasice.hr
Vijesti

Osnovan FLAG Pannonia sa sjedištem u Našicama

Danas je u restoranu Ribnjak osnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi Pannonia na inicijativu 4 LAG-a s područja Osječko-baranjske županije i same Županije. Sjedište FLAG-a Pannonia simbolično je smješteno u Našicama, gradu najduže tradicije uzgoja šarana u Republici Hrvatskoj i području s najvećom površinom pod ribnjacima, a za predsjednika je jednoglasno izabran Krešimir Kašuba, gradonačelnik Našica. Predsjedništvo uz njega čine predstavnici LAG-ova s područja Osječko-baranjske županije i jedan predstavnik gospodarstvenika tvrtke MIAGRO d.o.o.

  • Sa ponosom ističem da je sjedište novoosnovanog FLAG-a u Našicama gdje imamo naj najdužu tradiciju uzgoja šarana u Republici Hrvatskoj i područje s najvećom površinom pod ribnjacima, a to je vezano uz nas kao grad grofova. FLAG objedinjuje područje od 130 000 stanovnika što uključuje 26 gradova i općina, a njegov razvojni potencijal u Osječko-baranjskoj županiji temelji se na rijekama Dunavu i Dravi, jezerima u koje se ubraja i Lapovac kao drugo po veličini u RH, civilnom sektoru i PP Kopački rit. Jedan od potencijala je i ribnjak, gdje je održana skupština, a kojeg je prije 100 godina napravio upravo grof Pejačević. Njime danas gospodari poduzeće Miagro d.o.o. i to izuzetno dobro i kvalitetno, a s njima u ime Grada imamo partnerske odnose. Osnovno i temeljno za FLAG je povlačenje sredstava i to, znatne svote iz Europske unije, ali i djelom državnih sredstava gdje direktno utječemo na zapošljavanje, ali i bolju kvalitetu života ljudi, proizvodnju i preradu ribe, a direktno utječemo i na turističku priču. – rekao je izabrani predsjednik Krešimir Kašuba zaključivši da će osnovana udruga zasigurno doprinijeti razvoju cijele regije.

Na skupštini je jednoglasno prihvaćen i statut, kojem su određeni ciljevi, ali i djelovanje ove grupe. Od ciljeva za istaknuti je razvijanje strategije i umrežavanje između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ribarstvenog i cjelokupnog ruralnog razvoja, sudjelovanje u poticanju razvoja ribarstva i akvakulture i drugo. Među prvim zadatcima novoosnovanog FLAG-a Pannonia je izrada lokalne razvojne strategije te određivanje prioriteta za razvoj ribarstva, akvakulture i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru. Istaknuti dio FLAG-a je i LEADER upravljački odbor koji je kolektivno tijelo FLAG-a Pannonia koje organizira i obavlja poslove vezane za provedbu decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja FLAG Pannonia.

Razvijanje potencijala ribarstva i akvakulture

Ideja o osnivanju FLAGA Pannonia već duže vremena je u pripremi, a sad je napokon i realizirana naglasio je Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a Karašica koji je okupljenima prezentirao potrebu i cilj osnivanja navedenog FLAG-a.

  • FLAG je osnovan na području onih gradova i općina gdje postoji potencijal ribarstva i akvakulture te on uz druge ciljeve prije svega služi za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za manje projekte kao što su do sada to radili LAG-ovi vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj. Prva aktivnost je animacija potencijalnih gospodarskih subjekata i udruga športskih ribolovaca koje nisu danas sudjelovale na osnivačkoj skupštini, stoga će se na području cijelog FLAG-a održat animacijske radionice, a u skorijem vremenu predstoji izrada lokalne akcijske strategije u ribarstvu i akvakulturi. – rekao je Ivan Vrbanić, te naglasio da je FLAG Pannonia tek drugi kontinentalni FLAG uz Četiri rijeke iz Karlovca, a ponosni su i jer su prvi u Slavoniji i Baranji.

Više iz kategorije

Izabrane najljepše okućnice na području Grada Našica

Ivona

Drugi vikend Adventa u Našicama je iza nas

Ivona

Četvrtu adventsku svijeću u Našicama zapalio župan Mato Lukić

Ivona