nasice.hr
Aktualno

Izgradnja parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici

U radovima izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici, glavnim projektom, odnosno ugovornim troškovnikom predviđena je izvedba nogostupa asfaltiranjem, dok su stube trebale biti izvedene betonskim opločnicima. Izvođač OSIJEK-KOTEKS d.d. i nadzor STADING d.o.o. predložili su armirano-betonsko stubište kao bolje rješenje nego opločenje betonskim opločnicima, što je i prihvaćeno.

Greškom izvođača stube su izvedene asfaltom, te je nadzorni inženjer naredio izvođaču radova da otkloni nedostatak o svom trošku, te da se stube izvedu kao armirano-betonske, za koje su radovi trenutno u tijeku.

Sve informacije o radovima mogu se dobiti od mjerodavnih i stručnih predstavnika Izvođača radova, Nadzora i Investitora.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja

Marac

Poziv za 1. sjednicu Povjerenstva o ravnopravnosti spolova na području Grada Našica

Ivona

2. sjednica Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama

Marac