nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Osobni automobil – putničko vozilo putem operativnog leasinga

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je osobni automobil – putničko vozilo putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci s ostatkom vrijednosti.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 31. kolovoza 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade  u Ulici braće Radić 188 u Našicama

Marac

Saziv 13. sjednice Gradskog savjeta mladih

Ivona

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

Marac