nasice.hr
Aktualno

Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2022. godine, utvrdilo  j e

L  I  S  T  U

kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku

2022./2023. godinu

Nezadovoljni kandidati mogu u roku od 8 dana od dana objave Liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Našica.

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2024. godini

Marac

Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona