nasice.hr
Aktualno

Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2022. godine, utvrdilo  j e

L  I  S  T  U

kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku

2022./2023. godinu

Nezadovoljni kandidati mogu u roku od 8 dana od dana objave Liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Našica.

Više iz kategorije

JAVNI POZIV za uporabu drvenih ugostiteljskih kućica povodom koncerta Crvene jabuke

admin

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Marac

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova VMO-a 2022.

Marac