nasice.hr
Aktualno

Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 2. sjednici održanoj 14. studenoga 2022. godine, utvrdilo  j e

L  I  S  T  U

kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku

2022./2023. godinu

Nezadovoljni kandidati mogu u roku od 8 dana od dana objave Liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2022./2023. godinu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Našica.

Više iz kategorije

Savjetovanje – zakup poljoprivrednog zemljišta

Marac

Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/iii osobama u nepovoljnom polożaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu projekta „ZAŽELI I.N.F.O. integraciju, napredovanje, fokus, osnaživanje” – faza III. UP.02.1.1.16.0070., – sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Marac

Obilježavanje na Spomen-području Crni potok

Ivona