nasice.hr
Aktualno

Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2023./2024. godinu

Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 2. sjednici održanoj 20. studenoga 2023. godine, u t v r d i l o     j e

L  I  S  T  U

kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku

2023./2024. godinu

Nezadovoljni kandidati mogu u roku od 8 dana od dana objave Liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2023./2024. godinu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Našica.

Više iz kategorije

Usluge skloništa za životinje u 2023. godini

Marac

Saziv 6. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Projektu “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!” – FAZA III

Marac