nasice.hr
Aktualno

OBAVIJEST ZA IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Gradsko vijeće Grada Našica dana 15. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica koja je stupila na snagu 11. travnja 2022. godine.

Izbori će se održati 15. svibnja 2022. godine, a rokovi teku od 12. travnja 2022. godine.

 

Kompletna dokumentacija vezana za provedbu izbora nalazi se na slijedećoj poveznici

IZBORI VMO 2022

Više iz kategorije

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za Urbanitički plan uređenja Tajnovac-Lapovac II

Marac

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2023. godini

Marac