nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, prema Katalogu odobrenih drugih obrazovnih materijala – razredna nastava i predmetna nastava i Popisu odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2021./2022. Agencije za odgoj i obrazovanje. Predmet nabave podijeljen je na tri grupe: Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice, Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice, Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac.

 

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 17. kolovoza 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Saziv 2. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Našice

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica

Marac

Saziv 7. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

Marac