nasice.hr
Jednostavna nabava

Usluga obrazovanja i osposobljavanja – Projekt “Zaželi – faza 2”

Grad Našice je u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! – faza 2”, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, dužan provesti obrazovanje i osposobljavanje žena sudionica Projekta. Predmet nabave su usluge prema dva obrazovna programa: Gerontodomaćin (Gerontodomaćica) za 18 žena te Cvjećar-aranžer (Cvjećarka-aranžerka) za 22 žene.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici F.Strapača u Markovcu Našičkom

Marac

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje pješačkog mosta preko potoka Lapovac

Ivona

Usluge istraživanja tržišta – strategija razvoja Grada Našica

Marac