nasice.hr
Jednostavna nabava

Radovi izgradnje nogostupa i pješačkog prijelaza preko željezničke pruge između Našica i Markovca Našičkog

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura.

Predmet nabave su radovi izgradnje nogostupa i pješačkog prijelaza preko željezničke pruge R 202 između Našica i Markovca Našičkog.

Izvodi se konstrukcija nogostupa sa završnom površinom od habajućeg asfalta na cementom stabiliziranoj podlozi šljunka i nasipu od drobljenog kamena obrubljeno betonskim rubnjacima na betonskoj podlozi. Prijelaz preko kolosijeka izvodi se od sintetičkih elemenata. Uz dio staze izvodi se AB potporni zid. Prijelaz pruge zaštićen je mimoilaznom čeličnom ogradom obostrano te čeličnom ogradom na AB potpornom zidu.

Detaljan opis svakog od navedenih zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Usluge implementacije strategije razvoja Grada Našica

Marac

Usluga obrazovanja i osposobljavanja – Projekt “Zaželi – faza 2”

Marac

Oprema za mjesni dom u Velimirovcu

Marac