nasice.hr
AktualnoJednostavna nabava

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje pješačkog mosta preko potoka Lapovac

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi izgradnje pješačkog mosta preko potoka Lapovac – izgradnja pješačkog mosta sastavljenog od nosive čelične konstrukcije sa armirano- betonskom pločom  postavljenom na armirano-betonske upornjake sa AB krilima, te izrada betonskih pristupnih staza obostrano do priključenja sa postojećim stazama sa sjeverozapadne i jugoistočne strane.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Obavijest- štete od poplave na Našičkom području

Marac

Saziv konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Našica

Marac

Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2022 godinu

Marac