nasice.hr
Jednostavna nabava

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici F.Strapača u Markovcu Našičkom

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi izgradnje javne rasvjete u dijelu Ulice Franje Strapača (od rasvjetnog stupa br. 25), te Kolodvorskoj ulici (do zadnjeg rasvjetnog stupa br. 44) uključivo spoj na trafostanicu u Markovcu Našičkom.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Marac

Usluge izrade strategije razvoja Grada Našica

Marac

Usluge implementacije strategije razvoja Grada Našica

Marac