nasice.hr
Jednostavna nabava

Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste na Tavanačku cestu, a priključak oborinske odvodnje na postojeću na zapadnoj strani Tavanačke ceste. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Usluge istraživanja tržišta – strategija razvoja Grada Našica

Marac

Jednostavna nabava – Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Marac

Radovi izgradnje mrtvačnice u Zoljanu

Marac