nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Električna energija – opskrba

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 1. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Izgradnja parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici

admin

Javni natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica- domar

Marac

Saziv konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

Marac