nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Električna energija – opskrba

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 1. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Obavijest o početku izrade IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana “Industrijska zona” u Našicama

Marac

Saziv 1. sjednice Povjerenstva za zaštitu životinja

Marac

Javni natječaj za davanje stana u obiteljskoj kući u vlasništvu Grada Našica u najam

Marac