nasice.hr
Aktualno

Obavijest o nastavljanju suzbijanja komaraca

Počevši od dana 26. svibnja  2023. godine  IBIS USLUGE d.o.o. Josipa Jurja Strossmayera 95 Našice, OIB:44734044062  vršit će tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca na području Grada Našica.  Tretman će se odvijati u večernjim satima.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to vremenske prilike dozvole.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju ukloniti košnice.

Više iz kategorije

Saziv 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Našica

Ivona

Saziv 3. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac