nasice.hr
Aktualno

Obavijest o tretiranju ukrasnog bilja

Dana 29. kolovoza u vremenu od 9:00 – 12:00 sati, Našički park d.o.o. tretirati će šimšir na javnoj zelenoj površini na području Perivoja obitelji Pejačević preparatom DECIS 100 EC u količini 0,075 l/ha. Molimo ne dirati bilje 24 sata, a u protivnom oprati dijelove tijela i odjeće koji su bili u dodiru s tretiranim biljem. Na mjestu tretiranja biti će istaknuta obavijest. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se primijeniti kada vremenske prilike dozvole.

Više iz kategorije

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Marac

Saziv 8. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Odluka za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2022. godini

Marac