nasice.hr
Aktualno

POZIV GRAĐANIMA GRADA NAŠICA NA EDUKACIJU O SUSTAVU CVILNE ZAŠTITE

Dana 9. kolovoza 2023. ministar unutarnjih poslova donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, s posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade, sukladno Procjeni rizika.

Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator Grad Našice.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta).

Edukacija će se održati u ponedjeljak, 22. siječnja 2024. godine, s početkom u 16:00 sati, zgradi Gradske uprave Grada Našica, Gradska vijećnica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Grad Našice, osoba za kontakt je Ines Katavić, telefon: 031/618-180, e-mail: ines.katavic@nasice.hr.

GRADONAČELNIK:

Krešimir Kašuba, dr.med.vet.

Više iz kategorije

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Marac

OBAVIJEST ZA IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

Marac