nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica. Održavanje javne rasvjete prostorno obuhvaća grad Našice i 17 prigradskih naselja, na 2.460 rasvjetnih mjesta različite snage, vrste i načina montaže, a odnosi se na 2022. i 2023. godinu.

 

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 29. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na Trgu dr. Franje Tuđmana

Ivona

Javni poziv za dodjelu na korištenje ugostiteljskih kućica i štandova za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Našicama 2023.

Marac

ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Ivona