nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica. Održavanje javne rasvjete prostorno obuhvaća grad Našice i 17 prigradskih naselja, na 2.460 rasvjetnih mjesta različite snage, vrste i načina montaže, a odnosi se na 2022. i 2023. godinu.

 

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 29. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica

Ivona

Javni poziv za kreditiranje poljoprivrednika na području Osječko-baranjske županije

Marac

Saziv 4. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac