nasice.hr
Javna nabava

Radovi na proširenju infrastrukture u industrijskoj zoni u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na proširenju infrastrukture u industrijskoj zoni u Našicama.

Izvode se radovi građenja građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet) – spojna cesta, pješačka staza i javna rasvjeta u industrijskoj zoni u Našicama (pripremni, građevinski, elektroradovi, prometna signalizacija).

Javna nabava provodi se u sklopu projekta “Izgradnja osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture u industirjskoj zoni Našice”, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona” iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 6. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

Marac

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Marac

Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikoga u Našicama

Marac