nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade  u Ulici braće Radić 188 u Našicama

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade  u Ulici braće Radić 188 u Našicama. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 10. rujna 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije javnoprometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama

Marac

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici braće Radića u Našicama

Marac

Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

Marac