nasice.hr
Javna nabava

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, a podijeljen je na tri grupe:

Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice

Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice

Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Izgradnja javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Usluge vođenja projekta – Centar za starije u Našicama

Marac