nasice.hr
Javna nabava

Usluge vođenja projekta – “Parkovni biseri Slavonije”

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave su usluge vođenja projekta, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi. Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta “Parkovni biseri Slavonije”, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 24. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu

Marac

Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

Marac