nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije javnoprometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina (JPP) u dijelovima ulica: Ulica braće Radića i Ulice Tavanačka cesta u Našicama.

Izvode se radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, oborinske odvodnje dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, gdje se spaja na postojeću oborinsku odvodnju i javne rasvjete dijela Ulice Braće Radića u Našicama s izvođenjem pripremnih i drugih radova do konačnog uređenja ulice.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 20. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu – ponovljeni postupak

Marac

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša

Marac

Usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica

Marac