nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša u Našicama s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste izvodi se na Ulicu Vladimira Nazora, a priključak oborinske odvodnje na postojeće okno RO 1.1. Detaljan opis svakog od navedenih zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 20. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica- uživo

Marac

ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Ivona

Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac