nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša u Našicama s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste izvodi se na Ulicu Vladimira Nazora, a priključak oborinske odvodnje na postojeće okno RO 1.1. Detaljan opis svakog od navedenih zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 20. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2023. godini

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Našica

Ivona

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2022. godini

Marac