nasice.hr
Javna nabava

Radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice.

Izvode se radovi na izgradnji infrastrukture prema postojećoj građevinskoj dozvoli:

Građevinski radovi na izgradnji prometnica koji obuhvaćaju izgradnju cesta, nogostupa, biciklističkih staza i oborinske odvodnje na dijelu na kojem je u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom započeta izgradnja infrastrukture. Očekuje se izgradnja prometnica i oborinske odvodnje na definiranom dijelu zone.

Potrebno je izgraditi neizgrađene koridore plinovoda čime će se u potpunosti završiti plinovod prema postojećoj građevinskoj dozvoli. Potrebno je izgraditi elektroenergetsku mrežu koja se odnosi na visoko i nisko naponsku mrežu te izgradnju trafostanice na postojećem dijelu u skladu sa pravomoćnom građevinskom dozvolom. Ove radove će pratiti i izvođenje niskonaponskog raspleta kojemu će HEP biti investitor.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.(Izmjena DoN-a)

Više iz kategorije

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu

Marac

Radovi rekonstrukcije javnoprometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama

Marac

Usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica

Marac