nasice.hr
Javna nabava

Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Jelisavca do Lađanske.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 18. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

Marac

Usluge skloništa za životinje u 2023. godini

Marac

Održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

Marac