nasice.hr
Javna nabava

Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Jelisavca do Lađanske.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 18. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

Marac

Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu ulica B.Radića i Školske u Našicama

Marac

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

Marac
Veličina slova
Kontrast