nasice.hr
Javna nabava

Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Jelisavca do Lađanske.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 18. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Opskrba električnom energijom

Marac

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu

Marac

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Marac