nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste izvodi se na Tavanačku cestu, a priključak oborinske odvodnje na postojeću, na zapadnoj strani Tavanačke ceste. Detaljan opis svakog od navedenih zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 14. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Izgradnja parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici

admin

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

Marac

Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2023 godinu

Marac