nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste izvodi se na Tavanačku cestu, a priključak oborinske odvodnje na postojeću, na zapadnoj strani Tavanačke ceste. Detaljan opis svakog od navedenih zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 14. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Obavijest- štete od poplave na Našičkom području

Marac

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica za 2022. godinu

Marac

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica- uživo

Marac