nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša u Našicama

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša u Našicama. Izvode se radovi rekonstrukcije ceste i nogostupa s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste na Ulicu Vladimira Nazora, a priključak oborinske odvodnje na postojeće okno RO 1.1

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 28. lipnja 2022. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Marac

Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Ivona